Zakon o platama na jesen

Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu o uvođenju platnih razreda u javnom sektoru. (Blic 5. 6. 2014. godine)
5. 6. 2014.
Teme / Ocene: Beležnica
"Zakon o platama koji će regulisati primanja za sve u javnom sektoru, biće usvojeni na jesen."