Zakon koji će zaposliti ugrožene

Zamenik predsednika PUPS-a o usvajanju zakona o socijalnom preduzetništvu. (Tanjug, 30. 9. 2012. godine)
„Do Nove (2013.) godine će biti donet zakon o socijalnom preduzetništvu.“

Problem pronalaženja posla za socijalno ugrožene građane – osobe sa invaliditetom, izbegli, raseljeni i marginalizovane grupe stanovništva – pominje se već nekoliko godina unazad, a konkretni projekti iz te oblasti čekaju na usvajanje zakona. Jedan od glavnih zagovornika pisanja tog akta bio je zamenik predsednika PUPS-a, pa je ta stranka još 2011. oformila radnu grupu sa ciljem da napravi nacrt zakona. Oktobra 2011. predstavljen je predlog nacrta, а narednih meseci PUPS se posvetio zagovaranju da se predlog uskoro nađe i pred poslanicima.

„Očekujem da će javno slušanje o nacrtu tog zakona biti organizovano krajem januara, kao i da će se predlog zakona naći u skupštinskoj proceduri do kraja februara.“

šef poslaničke grupe PUPS-a Momo Čolaković, RTS, 8. 1. 2012. godine

To se, međutim, nije ostvarilo. Raspisani su izbori, parlament je raspušten, pa je zakon morao da sačeka.

U jesen 2012. Krkobabić ponovo aktuelizuje tu priču, ali i najavljuje donošenje zakona do kraja te godine.

„Zakon o socijalnom preduzetništvu bio je jedan od naših uslova da uđemo u Vladu i ističem da je oko toga postignut konsenzus svih partija na vlasti.“

Tanjug, 30. 9. 2012. godine

Ali, u decembru je već postalo jasno da se to neće desiti jer je urađen tek prednacrt zakona. Sada, nakon tri istekla meseca u 2013, nacrt je stigao samo do javne rasprave. Tek mu predstoji da ga usvoji Vlada, a potom Skupština.

„Neispunjeno“ za zamenika predsednika PUPS-a.