Za reformu sam…samo kad je ja sprovodim

Potpredsednik DSS-a o reformi poreskog sistema. (Danas, 28. 04. 2010. godine)
„Vlada bi trebalo da se fokusira na traženje strategije izlaska iz krize, a za reformu poreskog sistema ima vremena.“

Umesto reforme poreskog sistema za koju se zalaže ministarka finansija, predsednik Ekonomskog saveta DSS, Nenad Popović, smatra da pre svega treba rešiti problem naplate poreza.

„Pala nam je privreda i kakvu god reformu poreske politike da naprave, naplatu neće povećati.“

Danas, 28. 04. 2010. godine

Ništa tu ne bi bilo sporno da upravo Popović, kao koordinator ekonomskog programa DSS-NS, nije u predizbornoj kampanji 2008. zagovarao reformu poreskog sistema. Predizborni ekonomski program ove koalicije predviđao je:

– smanjenje poreza i doprinosa sa 63,1 na 58 odsto,

– smanjenje poreza na dobit preduzeća sa deset na osam odsto,

– smanjenje PDV-a za proizvode za decu i trudnice, kao i pojednostavljivane procedure za povraćaj PDV-a.

Politika, 21. 04. 2008. godine

Upoređivanjem sa onim što sada zagovara ministarka Diana Dragutinović, može da se primeti da DSS-ov predizborni program ima kako razlike, tako i sličnosti sa njim. Ministarka jeste za povećanje PDV-a na 22 odsto i za zadržavanje poreza na dobit preduzeća na sadašnjem nivou, ali je za smanjenje poreza na plate, isto kao i Popović.

S obzirom na to da potpredsednik DSS-a sada kritikuje poresku reformu, a da je pre dve godine imao delimično slične ideje, Istinomer mu daje ocenu „nešto između“.

Naslovna fotografija: FoNet/Nenad Ðorđević