Valjda će se zakon sam napisati

Ministar pravde o donošenju zakona o međunarodnom privatnom pravu. (Tanjug, 5. 10. 2012. godine)
„Srbija će dobiti zakon o međunarodnom privatnom pravu u roku koji se meri mesecima.“

Od kako je na konferenciji međunarodnog privatnog prava održanoj jula 2012. ministar najavio usvajanje novog zakona iz te oblasti, o tom dokumentu se nije više puno pričalo. Štaviše, nije se ni radilo. Naime, prema podacima sa zvaničnog sajta ministarstva od leta 2011. taj zakon tavori u radnoj verziji.

Sajt ministarstva pravde

sajt Ministarstva pravde, 25. 3. 2013. godine

Iako ministar nije bio konkretan kada je govorio o roku za usvajanje zakona, očigledno je da se u njegovom sektoru, ni posle osam meseci od kako su stupili na nove dužnosti, nisu bavili tim zakonom. Stoga, Selakoviću sledi ocena „neispunjeno“.

Zašto je zakon važan
Usvajanjem novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu Srbija bi poboljšala položaj svojih građana u odnosu na inostrana prava i olakšala bi im svaku vrstu pravnog prometa. To je posebno važno za sve one koji su nekada živeli i radili na područjima bivših republika Jugoslavije i koji pokušavaju da ostvare svoja prava u poslovanju i u pravnom prometu.