U Srbiji nema ideologije!

Lider JS o ideologiji srpskih stranaka. (sednica Vlade Srbije, 26. 7.2012. godine)
„Gospodo, ideologija je prestala u Srbiji da važi kada je SPO napravio koaliciju sa SPS-om 1998. godine.“

Tokom rasprave o novoj Vladi u Skupštini Srbije lider JS je izjavio da ne treba postavljati pitanje „prirodnosti ili neprirodnosti“ koalicije, jer, kako je istakao, ideologija je u Srbiji „prestala da važi kada je SPO napravio koaliciju sa SPS-om 1998. godine“.

Тaj stav Dragan Marković Palma iznosi godinama, i u vreme dok je bio u opoziciji, ali i kasnije kad je koalicija u kojoj se nalazi njegova stranka postala vlast.

„Šta će spojiti sve partije u koaliciji oko Karića?
Program, jer ideologija više ne postoji. Kakva je, na primer, ideologija spojila SPS i SPO da naprave koaliciju. Iz Vojvodine bi se mogle naći partije koje se bore za decentralizaciju, za veća ovlašćenja opština.“

Dnevnik, 15. 12. 2004. godine

U predizbornoj kampanji za izbore 2008. Marković je ponovio:

„U Srbiji je prestala da važi politička ideologija onda kada su SPO i SPS napravili koaliciju. Bitan je ekonomski patriotizam, pragmatični patriotizam.“

Politika, 15. 3. 2008. godine

Iako je nesumnjivo da je istinitost izrečene tvrdnje lidera JS diskutabilna i da bi ona bila interesantna za širu politikološku diskusiju, Istinomer konstatuje da je Dragan Marković Palma dosledan u svom pragmatičnom tumačenju srpske političke scene.