U 2016. godini završićemo proces licenciranja

MInistar za za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o broju inspektora (Tanjug,
„Prošle godine, inspekcija socijalne zaštite imala je 192 nadzora, a ranijih godina ne više od 80, sa istim brojem inspektora. Mi ćemo svakako nastaviti sa tom politikom, a 2016. za nas mora da bude godina u kojoj ćemo završiti ili privesti kraju proces licenciranja na celoj teritoriji Srbije.“