Tokom 2016. ukidamo pravilo „fali ti jedan papir“

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički o ukidanju bespotrebne papirologije (Tanjug, 15. 12. 2015. godine)
15. 1. 2016.
Teme / Ocene: Beležnica, Društvo
„“Tokom 2016. želimo zauvek da izbacimo ono “FT1P” – fali ti jedan papir. Ne treba da dokazujemo državi da smo se rodili, da smo zaposleni i uplaćujemo doprinose, jer država te podatke već ima.”“