To su hiljade i hiljade zaposlenih…

Predsednik Vlade Vojvodine o smanjenju nezaposlenosti za poslednjih osam godina. (Dnevnik, 30. 4. 2012. godine)
„Statistika pokazuje da je broj nezaposlenih od 2004. godine smanjen za 90.000.“

Ponovo je u predizbornoj kampanji predsednik Vlade Vojvodine pokušao da istakne značaj zapošljavanja za vreme njegove vlasti, pa je tako istakao kako je od početka njegovog prvog mandata do danas 90.000 ljudi dobilo posao. Da vidimo šta kaže statistika na koju se pokrajinski premijer poziva.

Podaci pokazuju da je u jesen 2004. godine, kada je Pajtić došao na čelo Vlade Vojvodine, bez posla bilo oko 270.000 građana pokrajine. Prema informacijama vojvođanske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, na kraju jula 2008. godine, kada je Pajtić započeo drugi mandat, bilo je evidentirano 198.713 nezaposlenih.

Od tada se stvari nisu mnogo izmenile, pa je tako u martu 2012. godine direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje Vladimir Srdić izjavio je da je „u poslednje tri godine na evidenciji tržišta rada u proseku 200.000 osoba„.

Dakle, statistika kaže da je broj nezaposlenih smanjen, ali ne za broj koji je Pajtić rekao. Takođe, ta brojka je umanjena u periodu 2004-2008, dok se u poslednje četiri godine ona ne menja. Zato predsednik Vlade Vojvodine dobija ocenu “neistina”.