Tanjug još čeka na zakon

Pomoćnica ministra kulture za medije o usvajanju novog zakona o novinskoj agenciji Tanjug. (Beta, 6. 5. 2010. godine)
„Tokom ove (2010.) godine biće usvojen novi zakon o novinskoj agenciji Tanjug.“

Još od 2009. godine iz Ministarstva kulture stizale su najave da će uskoro početi rad na izmenama zakona o Tanjugu. Do toga mora da dođe jer evropski standardi ne dozvoljavaju da jedna novinska agencija ima monopol na domaćem tržištu. Pomoćnica ministra je naglasila spremnost da se izmene zaista i načine.

„Svesni smo problema koje donose subvencije samo jednoj novinskoj agenciji i hoćemo da isključimo mogućnost nelojalne konkurencije i zbog toga smo ove godine programom Vlade planirali i izmenu zakona o Tanjugu.“

Beta, 6. 5. 2010. godine

Do kraja godine nije usvojen ni predlog zakona, a čak ni dugo najavljivana medijska strategija koja bi trebalo da bude osnov za definisanje drugih medijskih dokumenata, kao i smernice za izmene zakona o agenciji Tanjug.

Neispunjeno obećanje pomoćnice ministra kulture.