Svi ugovori o podsticajima objavljeni

Ministar privrede o državnim podsticajima stranim investitorima. (Otvoreni parlament, 8. 12. 2016. godine)
”Što se tiče transparentnosti, upravo smo zato i dali spisak tih firmi koje imaju pravo na subvenciju u 2017. godini, a pojedinačna rešenja za svakog od njih imate na sajtu Ministarstva finansija, Komisije za kontrolu državne pomoći, i kad god Vlada dodeli to pojavljuje se na tom sajtu.”

Istinomer je od Ministarstva finansija, Komisije za kontrolu državne pomoći i Razvojne agencije Srbije (RAS) tražio podatke o pojedinačnim dodelama državne pomoći. Utvrdili smo da sistematskog praćenja dodele državne pomoći nema, da ne postoji adekvatna baza podataka, kao i da nije istina da je svaki pojedinačni ugovor sa stranim investitorima objavljen.  

 
Naime, javno se ne objavljuje niti jedan zaključak Vlade kojima se predlaže dodela subvencija tačno određenim kompanijama. Takođe, suprotno tvrdnjama ministra Kneževića, na sajtu Komisije za kontrolu državne pomoći gde se objavljuju rešenja o individualnoj državnoj pomoći stranim kompanijama neki ugovori uopšte nisu objavljeni – poput onog sa austrijskim ”Mitrosom” ili ugovora za novi pogon kompanije ”Hutchinson” u Rumi koji je premijer Vučić svečano otvorio u izbornoj kampanji.
 
U odgovoru Komisije za kontrolu državne pomoći Istinomeru na pitanja da nam pošalju evidencije (koje su po Zakonu o kontroli državne pomoći dužni da imaju) odgovoreno nam je da ne raspolažu bazom podataka u kojoj se evidentiraju dodeljene državne pomoći, osim u slučaju evidencije državne pomoći male vrednosti (do 23 miliona dinara). 
Iz Komisije su nas ponovo uputili i da podatke tražimo od davalaca državne pomoći kojih u Republici Srbiji ima preko 500. 
*
Odgovor Komisije za kontrolu državne pomoći / Printscreen

Izjavu ministra Kneževića Istinomer ocenjuje kao ”neistinu”.

 
Podatke o državnoj pomoći tražili smo i od Razvojne agencije Srbije koja je praktično preuzela zaposlene, arhivu i nadležnosti prethodne agencije SIEPA koji su nam u odgovoru naveli da po Zakonu o ulaganjima, ova agencija nema obavezu evidentiranja dodeljene državne pomoći. 
 
Od ministarstva privrede Istinomer je dobio prikaz odobrenih sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija za tri godine, od 1. januara 2014. do 31. decembra 2016. godine, a iz čijih podataka smo i utvrdili da postoje nepoklapanja podataka koji su prikazani i na sajtu Komisije za kontrolu državne pomoći. 
 
Pri dolasku na vlast, Srpska napredna stranka je obećavala da će proveriti svaku do tada dodeljenu subvenciju kao i da će ih značajno smanjiti. SNS je međutim sa tom praksom nastavio, a pet godina nakon njihovog dolaska na vlast organizacija Transparentnost Srbija je utvrdila da u Srbiji ne postoji mehanizam kojim će se utvrditi svrsishodnost dodeljivanja stotina miliona evra subvencija godišnje.
Naslovna fotografija: FoNet