Svi na net !

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo o propisu da državni organi moraju da imaju veb prezentaciju. (Beta, 17. 9. 2010. godine)
„Do kraja (2010.) godine će biti usvojen podzakonski akt na osnovu koga će svi državni organi biti u obavezi da imaju veb sajt, ažurirane i tačne informacije.

Prema podacima koje je Istinomer dobio iz Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Vlada je njihov zaključak usvojila 23. 12. 2010. godine. „Zaključkom su sva ministarstva, uprave i organi u sastavu državne uprave zadužena da adresu svog web sajta, kao i lokaciju informatora o radu, dostave Zavodu za informatiku i Internet do 15. januara 2011. godine“, navode u Ministarstvu.

Uvođenje takve obaveze treba da doprinese unapređenju efikasnosti administracije, kao i povećanu transparentnosti rada državnih organa.

U Ministarstvu za telekomunikacije još nam je rečeno da su „institucije zadužene da ažuriraju informatore u skladu sa podzakonskim aktom poverenika o sadržini informatora.“ Uz to su u sklopu ovog zaključka usvojene i smernice Zavoda za informatiku i Internet, o tome šta sajt državnih institucija treba da sadrži i kako treba da bude napravljen, da bi obezbedio pristupačnost njegovog sadržaja za osobe sa invaliditetom.

„Svi organi državne uprave zaduženi su da prilagode postojeće sajtove u skladu sa Smernicama za izradu web prezentacija, u roku od šest meseci od prijema zaključka“. Katalog sajtova državnih organa, lokacije informatora kao i podaci o institucijama, koje su do danas ispunile ovu obavezu, mogu se videti na sajtu eUprave.

Kako nam je objašnjeno, „sankcije za neobjavljivanje informatora izriču se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja“, dok se Vlada stara o realizaciji zaduženja iz zaključka.

Ispunjeno obećanje ministarke, ali će Istinomer pratiti kako će državni organi izvršavati svoje obaveze.