Svi doktorati će biti dostupni javnosti od marta 2015.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o uspostavljanju digitalnih repozitorijuma. (Radio emisija FPN – Slušaonica 6, 31.10.2014. godine)
„Sve to lepo piše u Zakonu o visokom obrazovanju, koji je donet pre dva meseca. Tamo stoji da je rok za uspostavljanje repozitorijuma šest meseci.“
Govoreći krajem oktobra prošle godine o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u radio-emisiji studenata Fakulteta političkih nauka “Slušaonica 6″ izjavio da će svi univerziteti do kraja marta morati da uspostave javne repozitorijume (mesto na kome se trajno čuvaju doktorske disertacije).
Ministar Verbić je nakon usvojenih izmena Zakona naveo i da „uspostavljanje registra u tehničkom smislu nikada nije bio problem, već se on ogledao u različitim motivacijama učesnika u obrazovnom sistemu da odgovorno pristupe ovom poslu”. (B92, 4. 9. 2014. godine)
Na pitanje da li su u predviđenom zakonskom roku svi univerziteti uspostavili repozitorijume, u Ministarstvu prosvete za Istinomer kažu:
“Nemamo doznaka ili saznanja da neki od univerziteta ne ispunjavaju svoju zakonsku obavezu”, ističu u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Istinomer je na svih 19 univerziteta u Srbiji proveravao kako se poštuje zakonska odredba o uvođenju repozitorijuma.
*
     
Od osam državnih Univerziteta polovina još nije uspostavila svoje repozitorijume. Među njima je Univerzitet odbrane koji je kao razlog za kašnjenje u sprovođenju zakona naveo to što im je ”informatičar otišao u penziju”, ali ističu da uspostavljanje repozitorijuma svakako “imaju u planu”. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu napominju da je razlog za nepostojanje repozitorijuma to što im je “novi sajt u pripremi” i da zbog toga nemaju mogućnosti da uspostave registar doktorata.
Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici je, kako su nam objasnili, još u novembru uputio zahtev Univerzitetskoj biblioteci “Svetozar Marković” za korišćenje njihovog softvera i sada “samo čekaju odobrenje”.
Portparolka Državnog univerziteta u Novom Pazaru Biljana Dumić objašnjava da repozitorijum nije uspostavljen, jer je na njihovom univerzitetu odbranjena samo jedna doktorska disertacija i to pre nego što je zakon propisao ovu odredbu.
Ipak, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Nišu i Univerzitet u Novom Sadu poštujući odredbe zakona uspostavili su svoje javne repozitorijume. Ovi univerziteti, ali i Univerzitet u Prištini na svojim internet prezentacijama imaju i odeljak „doktorske disertacije“ na kome se mogu pronaći izveštaji komisije o doktorskim disertacijama, koje su na uvidu javnosti pre same odbrane (Univerzitet u Beogradu ima poseban portal pod nazivom „UVIDOK“)
 
Od 11 privatnih univerziteta Istinomer je uspeo da dobije odgovore samo od dva – Univerziteta Singidunum i Univerziteta Union. Najčešći odgovor na ostalim univerzitetima je da osoba koja može da odgovori na naše pitanje „trenutno nije tu“, a u pojedinim obrazovnim institucijama niko se nije javljao na brojeve telefona koji su istaknuti na njihovom sajtu.
Ministarstvo prosvete je u svom odgovoru Istinomeru najavilo i da će u narednom periodu obavljati inspekcijske kontrole kako bi proverili da li i u kojoj meri fakulteti ispunjavaju svoju zakonsku obavezu.
„Zakonom o visokom obrazovanju, predviđene su i kaznene odredbe za fakultete koji ovo ne čine i Ministarstvo će kroz redovne i vanredne inspekcijske nadzore u narednom periodu proveravati da li fakulteti u ovom smislu ispunjavaju svoju zakonsku obavezu“, navode u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Član 107. Zakona o visokom obrazovanju predviđa kaznu od 100.000 do 2.000.000 dinara za nepoštovanje odredbi ovog zakona.
*
Član 107. Zakona o visokom obrazovanju      
Ideja o postavljanju doktorskih disertacija na uvid javnosti aktuelizovala se nakon što su se  prošle godine pokrenula pitanja o verodostojnosti doktorata pojedinih javnih funkcionera, o čemu je Istinomer pisao.
Budući da su repozitorijumi uspostavljeni na više univerziteta, ali da taj proces još nije završen izjavu ministra prosvete za sada ocenjujemo sa “Radi se na tome”. Istinomer će nastaviti da prati kada će svi univerziteti u Srbiji uspostaviti javne repozitorijume, a tada će izjava ministra Verbića dobiti konačnu ocenu.