Studenti besplatno kod zubara

Ministar zdravlja o besplatnim stomatološkim uslugama za studente. (B92, 11. 6. 2011. godine)
„Stomatološke usluge do 26. godine života će ponovo biti deo obaveznog zdravstvenog osiguranja.“

Besplatne stomatološke usluge za starije od 18 godina ukinute su 2006. godine. Studentske organizacije tražile su da se pravo na besplatnu stomatološku zaštitu ponovo uvrsti na spisak usluga koje se dobijaju o trošku osiguranja. Polovinom jula u proceduru Skupštine Srbije ušao je predlog izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju koji predviđa ponovno uvođenje besplatnih stomatoloških usluga za studente.

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Izmene zakona usvojene su krajem jula, a zakon stupa na snagu 2012. godine.

Istinomer obećanje ministra zdravlja ocenjuje kao ispunjeno.