Struja će biti jeftinija za 20 odsto!

Funkcionerka SNS-a o pojeftinjenju struje. (SNS, 10. 8. 2011. godine)
"SNS će onog momenta kada dobije poverenje građana i formira Vladu svakako omogućiti niže cene električne energije i to za 20 procenata u odnosu na one koje su danas, odnosno omogućiće cene električne energije koje će biti na nivou od pre ekonomske krize."

Članica Eko­nom­skog sa­ve­ta SNS-a Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić izjavila je u avgustu 2011. da će ta stran­ka po do­la­sku na vlast omogu­ći­ti gra­đa­ni­ma Sr­bi­je da ko­ri­ste elek­trič­nu ener­gi­ju, ko­ja će bi­ti 20 od­sto jef­ti­ni­ja ne­go što je u tom trenutku.   

Srpska napredna stranka došla je na vlast nakon izbora u maju 2012, a Zorana Mihajlović postala je ministarka energetike. Ipak, nakon dve godine od njenog obećanja, 1. avgusta 2013, cena struje u Srbiji poskupela je u proseku za 10,9 odsto za domaćinstva i 12,8 odsto za privredu.

Zato izjavu ministarke Mihajlović ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.      

ODGOVOR MINISTARKE ZORANE MIHAJLOVIĆ:

„Prema Zakonu o energetici, Vlada više nije ta koja određuje cene električne energije i gasa. Za taj posao zadužena je Agencija za energetiku. Mi smo uradili sve što smo mogli: omogućili smo da najsiromašniji slojevi stanovništva dobiju olakšice za struju i gas, a da oni koji imaju teškoća u izmirivanju obaveza dobiju mogućnost reprograma. Takođe, reformisanjem javnih preduzeća, povećanjem njihove efikasnosti i započetom liberalizacijom tržišta, otvoriće se prostor i za veću konkurenciju, koja će omogućiti da potrošači dobiju najpovoljnije moguće cene energenata.“
(25. 10. 2013. godine)

Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa