Strategijom protiv korupcije

Državni sekretar Ministarstva pravde o strategiji za borbu protiv korupcije. (Danas, 2. 4. 2011. godine)
„Ovo ministarstvo (pravde) priprema novu strategiju i akcioni plan za borbu protiv korupcije, koji će sadržati niz koraka potrebnih za konkretnu primenu zakona iz te oblasti, a koji ne bi smeli da ostanu mrtvo slovo na papiru.“

Kako je izjavio raniji državni sekretar Ministarstva pravde Strategija za borbu protiv korupcije, koja je doneta 2005. godine, bila je „manje-više iscrpljena.“, te je bilo potrebno doneti novu. Ubrzo je i Evropska komisija skrenula je pažnju Srbiji da je neophodno usvojiti aktuelniji dokument tog tipa.

Strategija je, prema tadašnjim najavama ministarke pravde Snežane Malović, trebalo „uskoro“ da bude završena, a ministarstvo pravde je navodno planiralo i nekoliko izmena zakona u cilju borbe protiv korupcije.

„Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Slobodan Homen najavio je danas da će to ministarstvo u oktobru predstaviti set zakona koji imaju za cilj borbu protiv korupcije … Homen je objasnio da je za efikasnu borbu protiv korupcije neophodno promeniti više zakona kako bi se sprečile različite zloupotrebe…“

Tanjug, 25. 6. 2011. godine

Umesto oktobra, Homen je usvajanje strategije pomerio je za kraj 2011, a potom za proleće 2012.

„Izrada strategije za borbu protiv korupcije dobro napreduje. Mi smo sebi dali rok da to bude urađeno do kraja godine, ali verujemo da ćemo imati kvalitetan tekst i ranije.“

Politika, 4. 8. 2011. godine

„Nova strategija za borbu protiv korupcije, koju očekujem da će biti usvojena do marta, mora da označi jasne pokazatelje i način na koji će se sprečiti korupcija.“

Blic, 9. 1. 2012. godine

Taj dokument, međutim, ni do dan danas nije načinjen. Istinomer zato bivšem državnom sekretaru daje ocenu „neispunjeno“.