Strani investitori zaposlili 120 hiljada radnika

Član Predsedništva SNS-a Zoran Babić o broju otvorenih radnih mesta (Tanjug, 10. 3. 2016. godine)
„Mi smo u protekle dve godine vrednim radom uspeli da stabilizujemo našu državu i odbranimo je od bankrota. Sada imamo dolazak velikog broja stranih investicija koji su otvorili više od 120 hiljada radnih mesta, novih radnih mesta, naravno.“
Pri tradicionalnom obilaženju poljoprivrednih gazdinstava u predizbornoj kampanji, funkcioner SNS-a, a neki kažu i budući ministar, Zoran Babić na imanju porodice Jovanjić u Staroj Pazovi rekao je da su strani investitori u Srbiji zaposlili čak 120 hiljada radnika!  
Prema javno dostupnim informacijama, za dve godine sa stranim kompanijama o kojima je Zoran Babić govorio potpisano je 22 ugovora.  Iz Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje Istinomeru je rečeno da su te firme za dve godine (od 1. marta 2014. do 1. marta 2016. godine) ukupno zaposlile 6453 radnika. Dakle, 18 puta manje od broja koji je Babić izneo.   
Iz Ministarstva privrede su na zahtev Istinomera da dobijemo izveštaje za državnu pomoć, odgovorili da ih nemaju sve, ali su takođe napomenuli da „što se tiče ugovora o dodeli sredstava koji su zaključeni tokom 2014. i 2015. godine, nije bilo javnih poziva već je potpisano 22 ugovora kojima je dodeljena tzv. individualna državna pomoć i isti se nalaze na sajtu Komisije za državnu pomoć“. 
S obzirom da su ova radna mesta otvorena zahvaljujući  izdašnoj politici subvencionisanja radnih mesta, a da je kao narodni poslanik Zoran Babić morao znati koje efekte ima ovako utrošen poreski novac, njegovoj izjavi dajemo ocenu kratke noge.
Na sajtu Komisije za kontrolu državne pomoći koja je dužna da javno objavljuje rešenja o dozvoljenosti državne pomoći, dostupna su 22 rešenja o dodeli sredstava investitorima. Ta komisija zapravo odlučuje da li državne institucije imaju pravo da dodele subvenciju za nova radna mesta ili bilo koju drugu vrstu državne pomoći, u skladu sa visinom investicije i obavezama koje preuzima investitor.
Za dve godine, dali smo nešto više od 125 miliona evra subvencija da bi do kraja svojih investicionih projekata (koji mogu trajati i nekoliko godina) strani investitori zaposlili 13.336 radnika.
Iako su pre dolaska na vlast obećavali da će smanjiti, odnosno ukinuti subvencije za strane investitore, naprednjaci su bez većih problema, baš kao i prethodne vlasti, nastavile sa ovim načinom privlačenja stranih investicija.  Mnogi ekonomisti smatraju da bi ukidanjem subvencija otišli i investitori, jer naša zemlja nije konkurentna, a poslovni ambijent je u mnogim aspektima veoma loš. Drugi, opet najviše zameraju i ovoj Vladi što nije odlučnije krenula u sređivanje poslovnog ambijenta i proglasila za princip dosledno uvođenje načela konkurencije i pravne države u tržišnu utakmicu, već novcem svih građana kupuje socijalni mir i obezbeđuje za puno para slabo plaćena radna mesta. Tim novcem se zapravo pokriva nedostatak suštinskih reformi, koje bi predstavljali pravi podsticaj za dolazak novih investitora, kažu stručnjaci.