Starijim izbeglicama besplatne legitimacije

Zamenik gradonačelnika Beograda o legitimacijama za prevoz izbeglica iznad 65 godina starosti. (Danas, 24. 04. 2010. godine)
„Lica sa izbegličkim legitimacijama starija od 65 godina koja imaju prebivalište u Beogradu uskoro će dobiti pravo na besplatno korišćenje javnog gradskog prevoza u Beogradu. Očekujemo da ova pogodnost u praksi zaživi za nekoliko nedelja.“

Tri nedelje kasnije Krkobabić je precizirao kada će građani sa statusom izbeglica, stariji od 65 godina, zaista i moći da ostvare pravo na besplatan javni prevoz. Ne samo oni sa prebivalištem, nego i sa boravištem u glavnom gradu.

„Malo više od 6000 izbeglica u našoj zemlji je starije od 65 godina. Mi smo se izborili da u gradu Beogradu bude besplatan prevoz za sve starije od 65 godina i za penzionere, ali i one koji to nisu. Naime, od 17. maja oni će imati besplatan prevoz na ukupnoj teritoriji našeg grada.“

Radio S, 14. 05. 2010. godine

S obzirom na to da je beogradsko Gradsko saobraćajno preduzeće počelo da sprovodi tu povlasticu u najavljenom roku, Istinomer obećanje Milana Krkobabića ocenjuje kao ispunjeno.