Srbija zaustavlja odliv mozgova

Bivši ministar za nauku o sprečavanju odliva mozgova. (Dnevnik, 19. 10. 2010. godine)
„Ovo su konkretni potezi i veoma jasna poruka našim inženjerima, studentima, tehnološkim preduzetnicima, privrednicima i međunarodnim partnerima da je Srbija shvatila poruku i da će se na ovaj način boriti protiv odliva mozgova i izgrađivati tehnološku ekonomiju.“

Ovu rečenicu izgovorio je ministar za nauku i tehnološki razvoj u trenutku kada je potpisan protokol izgradnji tehnološkog parka u Novom Sadu. Prema tadašnjim najavama moderna institucija trebalo je da počne da se gradi na proleće 2011. godine.

„Tehnološki park omogućiće da se formiraju nove tehnološke kompanije, njih je već nekoliko i očekujemo da ih bude bar pedestak u narednim godinama i da na taj način stavimo Srbiju, Novi Sad i Vojvodinu na svetsku mapu tehnologije.“

ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić, Dnevnik, 19. 10. 2010. godine

Od tada je prošlo skoro dve i po godine, a izgradnja tehnološkog parka nije ni započeta. Ako je taj „konkretni potez“ trebalo da bude poruka mladima da ne napuštaju domovinu, onda nije ni čudo što je prema najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma Srbija je među vodećim zemljama prema broju mladih i obrazovanih koji odlaze u svet. Prema nekim procenama država je izgubila čak 12 milijardi evra uloženih u obrazovanje 100.000 mladih ljudi, koji su tokom poslednjih 20 godina napustili zemlju.

Sudeći na osnovu svega pobrojanog Srbija, ipak, nije „shvatila poruku“, pa čak nije bila u stanju ni da u slučaju obećane izgradnje tehnološkog parka dokaže da radi bilo šta na stopiranju daljeg odliva mozgova. Zato, bivšem ministru ide ocena „neistina“.