Srbija u CERN-u

Bivši potpredsednik Vlade o članstvu Srbije u CERN-u. (Tanjug, 21. 12. 2010. godine)
„Pregovori će biti završeni u roku od godinu dana, a potom će Srbija dobiti status pridružnog člana CERN-a, koji će trajati između dve i pet godina.“

Bivša Jugoslavija bila je jedan od osnivača Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) 1954. godine, ali se iz političkih razloga povukla iz tog instituta 1961.
Pregovori za uključivanje Srbije u najveću laboratoriju na svetu počeli su krajem 2010. godine. Polovinom decembra 2011. godine Savet Instituta CERN odlučio je da Srbiju primi za pridruženog člana, a sporazum o pristupanju potpisan je mesec dana kasnije.

„Generalni direktor Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) Rolf-Diter Hojer i predsednik Boris Tadić potpisali su u Ženevi sporazum kojim je Srbija postala pridruženi član te organizacije.“

RTS, 10. 1. 2012. godine

Sporazum o pridruženom članstvu trebalo bi da bude ratifikovan i u Skupštini Srbije, a taj status će trajati pet godina. Nakon toga, čelnici CERN-a će odlučivati o prijemu Srbije u stalno članstvo.

Ispunjeno obećanje bivšeg potpredsednika Vlade.