I mi ćemo biti nuklearni istraživači

Ministar za nauku o pregovorima za članstvo Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN). (RTS, 8. 5. 2009. godine)
„Svi naši napori usmereni su na to da već sledeće (2010.) godine počnemo pregovore za punopravno članstvo u CERN-u.“

Srbija je 2008. godine pokrenula postupak učlanjenja u Evropsku organizaciju za nuklearna istraživanja (CERN). To bi, pre svega, trebalo da podstakne naučni, ali i privredni razvoj države. On je tada istakao i da su napori usmereni i na to da status člana „dosegnemo najkasnije tokom 2011. godine“(RTS, 8. 5. 2009. godine)

Odluka o početku pregovora o članstvu Srbije u CERN-u doneta je krajem 2010.

„Ovo je veliki dan za Srbiju. Mi smo već bili jedan od 12 osnivača CERN-a, ali smo se iz organizacije povukli 1961. godine. Sada očekujemo da ponovo postanemo članica. Pregovori će biti završeni u roku od godinu dana, zatim ćemo biti pridruženi član oko dve godine, a nakon toga postajemo punopravni član.“

Blic, 21. 12. 2010. godine

Pregovori su počeli u skladu sa Đelićevom najavom, a CERN je Srbiji status pridruženog člana odobrio sredinom decembra 2011. Zbog toga ministar za nauku dobija ocenu „ispunjeno“.