Slepi i dalje bez pasa vodiča

Ministar za rad i socijalnu politiku o pomoći slepim i slabovidim osobama. (B92, 15. 10. 2007. godine)
„Uskoro će biti donet zakon o psu vodiču, koji bi slepima i slabovidima omogućio da se kreću uz pomoć obučenog psa.“

Povodom međunarodnog dana slepih i slabovidih, 15. oktobra, ministar rada i socijalne politike je još 2007. obećao da će država doneti propise koji bi trebalo da olakšaju život slepim osobama. Jedan od njih je Zakon o samostalnom kretanju slepih osoba uz pomoć psa vodiča.

„Država će pomoći toj kategoriji ljudi, pošto se svega 14 odsto njih samostalno kreće, dok su preostali zavisni od nečije pomoći.“

B92, 15. 10. 2007. godine

Godinu dana kasnije, ministar je još jednom najavio donošenje Zakona o psu vodiču.

„U pripremi je predlog zakona o samostalnom kretanju slepih i slabovidih lica sa psima vodičima.“

Politika, 15. 10. 2008. godine

Ni tri godine posle najave ministra, Zakon koji bi trebalo da olakša kretanje za 12 hiljada slepih i slabovidih osoba, nije donet, niti je ušao u proceduru Skupštine Srbije. Istinomer zato obećanje ministra Ljajića ocenjuje kao „neispunjeno“.

Inače, nadležni su u međuvremenu i dalje nastavili da najavljuju izradu Zakona.

„U toku je postupak izrade Nacrta Zakona o kretanju slepih osoba uz pomoć psa vodiča kojim se utvrđuje njihovo pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča, kao i na nesmetan pristup javnim objektima, javnim površinama i javnom prevozu.“

pomoćnik ministra sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Vladimir Pešić, HIC, 26. 2. 2010. godine