Slabovidi samostalno koračaju

Ministar o donošenju zakona o samostalnom kretanju slepih i slabovidih lica, kao i izradi baze podataka hendikepiranih osoba. (Politika, 16. 10. 2008. godine)
„U pripremi je predlog zakona o samostalnom kretanju slepih i slabovidih lica, a nacrt zakona o formiranju jedinstvene baze podataka svih osoba sa invaliditetom u našoj zemlji trebalo bi sledeće (2009.) godine da uđe u skupštinsku proceduru.“

Ministar za rad i socijalnu politiku je 2008, povodom Međunarodnog dana slepih, izjavio da je u pripremi predlog zakona o samostalnom kretanju slepih i slabovidih lica sa psima vodičima, koji im, pored belog štapa, olakšavaju kretanje. One je, takođe, pomenuo i to da bi i nacrt zakona o formiranju jedinstvene baze podataka svih osoba sa invaliditetom u našoj zemlji trebalo sledeće godine da uđe u skupštinsku proceduru.

Ali, zakon o samostalnom kretanju slepih i slabovidih lica, kao ni zakon o formiranju jedinstvene baze podataka svih osoba sa invaliditetom još nisu usvojeni.

„U civilizovanom svetu je slepima i slabovidima specijalnim pločama olakšan ulaz u javne ustanove – pošte, banke, sudove. Tako bi trebalo uraditi i kod nas. Kada se u inostranstvu rade ulice, onda su reljefne ploče njihov sastavni deo. Tako slep čovek može nogom osetiti uzvišenje i znati da je tu prelaz.“

predsednik Gradske organizacije slepih i slabovidih osoba „Novi Sad“ Ostoja Ilibašić, Građanski list, 12.5.2009. godina

U sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada i socijalne politike kažu da spremaju Zakon o kretanju slepe osobe uz pomoć psa vodiča. Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku kaže da je urađen prednacrt Zakona, koji su prosledili Savezu slepih i organizaciji „Beli štap“.

„U principu se slažemo o čemu bi taj zakon trebalo da govori: šta je slepa osoba, šta je pas vodič i kako treba da bude obučen. Bitno je da se taj pas slobodno koristi u javnom prevozu, u institucijama i na javnim površinama. Ideja je da se pas tretira kao pomagalo, a ne kao domaća životinja“

Objektiv, 6.2.2010. godine

Zato izjavu ministra Ljajića ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.