Skupština bez koncentracije

Ministar kulture najavio slanje Zakona o medijskoj koncentraciji u Skupštinu Srbije. ( Danas, 4. 9. 2008. godine )
„Novi zakon o medijskoj koncentraciji mogao bi da bude u skupštinskoj proceduri od oktobra (2008.).“

Zakon o nedozvoljenom objedinjavanju i javnosti vlasništva javnih glasila, nije se, kako je najavio ministar, našao pred republičkim poslanicima na jesen 2008. godine. I pored toga, ministar Bradić je rad na Zakonu o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji označio kao prioritetan.

„Ovaj zakon je pripremljen i, uz sugestije koje smo dobili tokom javne rasprave, spreman za skupštinsku proceduru.“ 

NUNS Dosije 26/27, oktobar2008-februar 2009. godine 

Govoreći o planovima ministarstva za 2009. godinu, načelnica sektora za medije ministarstva kulture, Violeta Ćorić, najavila je usvajanje Zakona.

 

„U oblasti medija, pored usvajanja ranije pripremljenog zakona o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji i harmonizacije pojedinih zakonskih akata, posebna pažnja biće posvećena podršci lokalnim medijima i programima namenjenim nacionalnim manjinama i osobama s invaliditetom.“

Dnevnik, 6. 1. 2009. godine 

Zakon se, međutim, nije našao pred poslanicima ni 2009. godine. Pomoćnica ministra kulture zadužena za medije Nataša Vučković-Lesendrić istakla je da će Zakon o medijskoj koncentraciji morati da sačeka medijsku strategiju.

 

„Donošenje propisa o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji ostavljeno je dok se ne izradi medijska strategija, za koju je studija već urađena.“ 

Danas, 24. 6. 2010. godine  

Budući da je Nacrt Zakona o medijskoj koncentraciji predstavljen u maju 2008, ali da ni nakon dve godine od obećanja ministra nije stigao pred poslanike Skupštine Srbije, Istinomer obećanje ministra Bradića ocenjuje kao neispunjeno.