Sa Bosnom protiv kriminala

Ministar unutrašnjih poslova o potpisivanju sporazuma o saradnji sa policijom BiH. (Glas javnosti, 30. 8. 2010. godine)
„Uskoro će biti potpisan sporazum s Ministarstvom javne sigurnosti Bosne i Hercegovine o zajedničkoj borbi protiv kriminala i terorizma.“

Posle potpisivanja sporazuma o saradnji sa policijom Hrvatske, ministar Dačić je najavio da će i sa policijom Bosne i Hercegovine biti potpisan isti dokument. Nepunih mesec dana kasnije sporazum koji treba da omogući efikasniju borbu protiv svih vidova kriminala je potpisan.

„Tim sporazumom jača se saradnja na polju otklanjanja opasnosti za javnu bezbednost i javni red, kao i na sprečavanju i rasvetljavanju krivičnih dela u oblasti organizovanog kriminala, terorizma i korupcije u obe države. Sporazum obuhvata i saradnju u jačanju bezbednosti u zaštiti državne granice u pograničnom području, kao i zajedničke aktivnosti u obrazovanju i stručnom usavršavanju kadrova i zaštiti podataka.“

RTS, 24. 9. 2010. godine

Istinomer obećanje ministra Dačića ocenjuje kao ispunjeno.

Naslovna fotografija: FoNet/MOD