Robne rezerve – na rezervi

Ministar trgovine i usluga o usvajanju zakona o robnim rezervama. (Akter, 12. 4. 2010. godine)
„Ostaje nam da do kraja (2010.) godine usvojimo još i…Zakon o robnim rezervama.“

Na zakonu o robnim rezervama radi se godinama.

„Milosavljević je kazao će se ove godine raditi i na zakonu o robnim berzama i zakonu o robnim rezervama.“

Biznis, 27. 1. 2009. godine

Usvajanje je najavljivano i početkom prošle godine.

„Milosavljević je na sastanku Udruženja trgovine rekao da će se zakon u Skupštini naći na usvajanju u junu, u paketu sa ostalim trgovinskim zakonima, kao što su Zakon o zaštiti potrošača, trgovini nepokretnostima i robnim rezervama.“

RTS, 19. 3. 2010. godine

Zakon ni do danas nije usvojen. Ne samo da nije usvojen, nego Vlada još nije usvojila ni Predlog zakona. Zbog toga ministar dobija ocenu „neispunjeno obećanje“.

Obećanja su, inače, sada „produžena“ i na 2011. godinu.

„Slobodan Milosavljević je kazao da je završen i zakon o robnim rezervama, koji bi trebalo da u narednih nedelju do dve takođe uđe u javnu raspravu…, Ministar je izrazio nadu da će pomenute zakone Skupština Srbije usvojiti u toku iduće godine.“

Tanjug, 30. 11. 2010. godine