Robna berza za koji mesec

Ministar trgovine o roku za usvajanje zakona o robnim berzama. (Pregled, 30. 10. 2008. godine)
„Za dva-tri meseca biće završen i zakon o robnim berzama.“

Od „dva-tri meseca“ prođoše čitave dve godine, a najavljenog zakona još nema. Ministar je proletos najavio da usvajanje očekuje – do kraja 2010. godine.

„Ostaje nam da do kraja godine usvojimo još i Zakon o prodaji nepokretnosti, Zakon o robnim rezervama i Zakon o robnim berzama.“

Akter, 12. 4. 2010. godine

„Neispunjeno obećanje“ za ministra Milosavljevića.