REM nema obavezu da prati izbore

Potpredsednik Skupštine Srbije o nadležnostima REM. (Otvoreni parlament, 14. 2. 2020. godine)  
“Nema REM obavezu ni da prati izbore u Srbiji i mislim da, odnosno, potpuno sam ubeđen da to nije definisano ni u jednom zakonskom okviru, ispravite me, predsedniče Odbora, ako grešim, ali će po nalogu, naravno, Vlade Republike Srbije, po nalogu OEBS-a, po nalogu ODIHR-a ovoga puta pratiti celu izbornu kampanju.”

Potpredsednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević je, govoreći o nadležnostima Regulatornog tela za elektronske medije (REM), istakao da REM nema obavezu da prati izbore u Srbiji, ali da će “po nalogu Vlade Srbije, po nalogu OEBS-a, po nalogu ODIHR-a ovoga puta pratiti celu izbornu kampanju.”

Otvoreni parlament, 14. 2. 2020. godine
“Evropski parlamentarci su posetili REM i govorili o tome kako, podsetiću vas, postoje dve paralelne zemlje, dve paralelne institucije i paralelni mediji. Pa, kako to nema slobode medija u Srbiji, ako postoje nekakvi paralelni mediji? Podsetiću vas, to su isti oni evropski parlamentarci koji su izrazili zabrinutost za demokratijom u Srbiji, za slobodom medija u Srbiji i mi smo im vrlo jasno rekli – nema potrebe da brinete za demokratiju u Srbiji, demokratija se ostvaruje na izborima i jedino izbori mogu da promene politički kurs Srbije, a mi smo svi zajedno učinili sve što je u našoj moći da imamo daleko bolje izborne uslove od onih koje smo imali od 2008. godine do danas.”

Međutim, istu tvrdnju “da REM ni po jednom zakonu nije obavezan da prati izbore” iznela je nedavno Olivera Zekić, članica Saveta REM, što je Istinomer već ocenio sa “kratke noge”.

Povezan sadržaj
Tim Istinomera 10. 2. 2020.

Podsetimo, članom 47 (stav 1. tačka 5) Zakona o elektronskim medijima (ZEM) propisano je da je medij (pružalac medijske usluge), u odnosu na svoj programski sadržaj, u skladu sa svojom programskom koncepcijom, dužan da poštuje zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje, a da je u toku predizborne kampanje dužan da registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije.

Takođe, članom 24 (stav 1. i 2) istog Zakona propisano je da Regulator, odnosno REM, kontroliše rad pružalaca medijskih usluga i da je „u sprovođenju kontrole dužan da se posebno stara o tome da pružaoci medijskih usluga poštuju obaveze koje se odnose na programske sadržaje predviđene ovim zakonom”, što se svakako odnosi i na obavezu iz člana 47.

A članom 28 (stav 1) predviđeno je da Regulator može pružaocu medijske usluge da izrekne opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja, odnosno može da mu oduzme dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj (propisane članom 47-71 ovog zakona), kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge u skladu sa odredbama ovog zakona. 

Imajući u vidu da ovo obuhvata i obavezu iz člana 47 (stav 1 tačka 5) ZEM jasno je da postoji nedvosmisleno utvrđena obaveza REM-a da se stara o tome da, ukoliko utvrdi da je u toku izborne kampanje došlo do diskriminacije određenih političkih stranaka, koalicija i kandidata, medijima može, za takvo nepoštovanje člana 47 izreći odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti.

Ko su novi članovi Saveta REM-a?

U praksi ne možete da smenite članove REM-a

Inače, REM, u skladu sa članom 28 (stav 2) Zakona može izreći neku od mera od mera iz svoje nadležnosti nezavisno od korišćenja drugih sredstava pravne zaštite koja stoje na raspolaganju povređenom ili drugom licu, u skladu sa odredbama posebnih zakona.

Nesporno je da poseban zakon (Zakon o izboru narodnih poslanika) poverava Nadzornom odboru Skupštine Srbije ovlašćenje da kontroliše postupanje medija u primeni odredaba ovog zakona, koje se odnose na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista (čl. 100, st. 1, tačka 2) i predlaže mere za poštovanje jednakosti kandidata u njihovih programa (čl. 100, st. 1, tačka 3). Međutim, upravo odredba (član 28 stav 2 ZEM) jasno obavezuje REM da mere iz svoje nadležnosti izriče bez obzira na korišćenje drugih sredstava pravne zaštite koja stoje na raspolaganju povređenom ili drugom licu.

Prema tome, REM u toku izborne kampanje svoju delatnost obavlja na uobičajen način s tim da, osim obaveze praćenja programskog sadržaja, od raspisivanja izbora do njihovog okončanja, u toku kampanje kontroliše i ispunjenost obaveza koje se tiču zastupljenosti u programu svih učesnika izbora, bez diskriminacije, i izriče mere onim medijima koji se ove obaveze ne pridržavaju.

Zato izjavu Đorđa Milićevića da REM nema obavezu da prati izbore u Srbiji ocenjujemo sa – „kratke noge“.

Foto: FoNet, Ognjen Stevanović