U praksi ne možete da smenite članove REM-a

Funkcioner SNS-a o smeni članova Saveta REM-a. (N1, 10. 9. 2019. godine)
“Ne možete da smenite (članove REM-a), imate član 16, mislim da je stav 2. Vrlo izričito se kaže ovako, da neophodno je pribaviti mišljenje svih članova Saveta, pa tek onda možete da eventualno pristupite razrešenju. Zaista mislite da njih šest koji su tamo, da će oni sami sebe da nagrde i da kažu ‘Smenite nas sve’?”

Narodni poslanik i funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović izjavio je  tokom gostovanja na TV N1 da su zahtevi opozicije postavljeni na okruglom stolu “besmisleni” i da ne postoji zakonska mogućnost da se ispuni njihov zahtev da se smene članovi Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Prema Zakonu o elektronskim medijima (ZEM) člana Saveta REM-a, samostalne nezavisne regulatorne organizacije sa svojstvom pravnog lica, može razrešiti Narodna skupština na predlog najmanje 20 narodnih poslanika, ali u određenim situacijama. Prestanak mandata razrešenjem regulisan je članom 16.

ZEM / Foto: Paragraf/Printscreen

Razlog za razrešenje člana Saveta, kako piše u zakonu, ne može biti političko ili drugo uverenje, odnosno članstvo u političkoj stranci.

Inače, postoje i određene situacije u kojima može prestati mandat člana REM-a, a da on nije razrešen. Prvo, mandat prestaje istekom vremena na koje je izabran, zatim podnošenjem ostavke Narodnoj skupštini u pismenoj formi, ili smrću člana.

Đukanović je dalje u emisiji naveo da se u članu 16. ZEM-a “vrlo izričito” kaže da je “neophodno pribaviti mišljenje svih članova Saveta, pa tek onda možete da eventualno pristupite razrešenju”. 

Međutim, njegova izjava nije sasvim tačna. Prema članu zakona na koji se poziva Đukanović potrebno je pribaviti mišljenje Saveta, a ne svih njegovih članova. Za usvajanje mišljenja potrebno je da za njega glasa polovina ukupnog broja članova Saveta, odnosno njih petoro od ukupno devet članova Saveta. Odluka o razrešenju, piše dalje, može se doneti “samo na osnovu obrazloženog predloga, posle sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti i u kome je članu Saveta protiv koga je pokrenut postupak omogućeno da se izjasni o svim okolnostima”. 

Ali, usvajanje odluke Saveta otežava činjenica da trenutno ima samo šest članova. Stoga, nesaglasni članovi uskraćivanjem glasa mogu da spreče usvajanje mišljenja koje je neophodan preduslov sprovođenja postupka razrešenja.

Dakle, prema Zakonu jeste moguće smeniti članove Saveta REM-a, i to pod jasno naznačenim uslovima. Međutim, neophodno je da se pre donošenja odluke o razrešenju prethodno pribavi mišljenje članova Saveta REM-a. A kako Savet REM-a trenutno nije u punom sastavu, cela procedura je otežana, stoga smena članova praktično postaje nemoguća. Zato izjavu Vladimira Đukanovića ocenjujemo sa –  skoro istina”.

Podsetimo, u aprilu 2017. godine 23 poslanika obratilo se predsedniku Skupštine i zatražilo razrešenje devet članova Saveta REM, jer su, kako su naveli “nesavesno i nepravilno ispunjavali svoje obaveze”. Nakon toga su Narodna skupština i Odbor za kulturu i informisanje uputili REM-u predlog za razrešenje njihovih članova. Mišljenje REM-a bilo je da je predlog narodnih poslanika neosnovan i pravno neutemeljen i da nisu ispunjeni zakonom propisani razlozi za razrešenje članova REM-a. 

Naslovna fotografija: FoNet/Aleksandar Levajković