Rekonstrukcija će biti suštinska

Predsednik Vlade o rekonstrukciji Vlade (Kurir, 2. 3. 2011. godine)
„Obavio sam razgovore sa svim koalicionim partnerima i mogu reći da se ne radi o personalnim, već o suštinskim promenama u Vladi.“

Ako je pod „suštinskim promenama“ premijer smatrao smanjenje resora, u tom slučaju se aktuelna rekonstrukcija Vlade može smatrati zaista značajnom. Sedam ministarstava je ukinuto ili pripojeno drugim oblastima, pa će Cvetković sada imati kabinet sa 17 resora.

1. Ministarstvo spoljnih poslova; 

2. Ministarstvo odbrane;

3. Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4. Ministarstvo finansija;

5. Ministarstvo pravde;

6. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede;

7. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

8. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku;

9. Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu i ljudska i manjinska prava;

10. Ministarstvo prosvete i nauke;

11. Ministarstvo omladine i sporta; 

12. Ministarstvo zdravlja;

13. Ministarstvo rada i socijalne politike;

14. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

15. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva;

16. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

17. Ministarstvo vere i dijaspore.

Spisak rekonstruisane Vlade, međutim, ujedno i unosi sumnju u korenite promene. Sve je rađeno po partijsko-koalicionom ključu, a ne prema kriterijumima važnosti za srpsko društvo ili dosadašnje uspešnosti ministarstava. Tako su SPS i G17 plus „žrtvovale“ po jedan svoj kadar, a DS četiri (ministarstvo za NIP već je ranije dogovoreno da bude ugašeno).

Spajanja nekih resora su, najblaže rečeno, čudna, poput trgovine sa poljoprivredom, telekomunikacija sa kulturom ili ljudskih i manjinskih prava sa Ministarstvom za državnu upravu, a povrh svega nelogično je razdvajanje rudarstva od energetike. No, i to je sve posledica stranačke feudalizacije Vlade i koalicionog dogovora. Da su sprovedene promene daleko od suštinskih dokazuje i to što su neki manje važni i uspešni resori, poput onih za dijasporu i za Kosovo i Metohiju, mogli biti sjedinjeni sa drugim, ali to nije učinjeno.

Ni novih lica u Vladi nema koliko je premijer najavio (obećao trećinu novih), a ni za koga od njih se ne može reći da predstavlja „svežu krv“

S obzirom na gorenavedeno Istinomer premijeru daje ocenu „skoro neistina“.

 

Naslovna fotografija: FoNet/Zoran Mrđa