Razvoj razvojne banke

Pokrajinski premijer o osnivanju Razvojne banke Vojvodine. (EMportal, 5. 11. 2008. godine)
„U narednih nekoliko meseci će biti formirana razvojna banka Vojvodine.“

Nedugo posle najave stigao je predlog da bi „Metals banka“, koja je bila na rubu propasti, mogla da postane razvojna banka Vojvodine umesto da se osniva nova.

„Prinudni upravnik novosadske ‘Metals banke’ Srđan Petrović smatra da je najbolje rešenje za tu banku da se spoji sa Vojvođanskim fondom za razvoj /VFR/ i postane razvojna banka Vojvodine.“

RTV, 28. 12. 2008. godine

Polovinom 2009. godine Vlada Vojvodine kupila je akcije Metals banke, i postal većinski vlasnik banke. Stvari su se potom otegle, pa se tek na proleće 2010. godine banka udružila sa Fondovima čiju je osnivač Vlada Pokrajine, i ubrzo dobila saglasnost Narodne banke Srbije o preimenovanju „Metals banke“ u Razvojnu.

„Novosadska Metals banka zvanično je promenila ima u Razvojnu banku Vojvodine.“

predsednik Izvršnog odbora banke Srđan Petrović, B92, 19. 5. 2010. godine

Budući da je formiranje razvojne banke prilično kasnilo, ali i da je u međuvremenu druga banka spasena od gašenja Istinomer obećanje pokrajinskog premijera ocenjuje kao skoro ispunjeno.