Raskid koncesije „kad-tad“

Tadašnji predsednik Skupštine Vojvodine o sudbini koncesije za autoput Horgoš–Požega. (Dnevnik, 13. 1. 2007. godine)
„Ova se priča neće završiti 17. januara, kada ugovor treba da bude potpisan, ona će trajati mnogo duže. Obećavam da će ta koncesija biti raskinuta pre ili kasnije.“

Predsednik Skupštine Vojvodine žestoko se 2007. godine protivio odluci Vlade Srbije da potpiše ugovor o dodeli koncesije na izgradnju autoputa Horgoš – Požega i pozivao je građane Vojvodine da se suprotstave „kabadahijskom ponašanju“ republičkih vlasti. On je obećao da će koncesija kasnije sigurno biti raskinuta.

„Davanje koncesije na već izgrađeni deo autoputa znači uzimanje 450 miliona evra od građana Pokrajine. Tražiću od Skupštine Vojvodine da inicira poništenje tog ugovora, tražiću od buduće Vlade Srbije da poništi ugovor.“

Dnevnik, 13. 1. 2007.godine

Ugovor je potpisan 30. marta 2007. godine, a nakon više od godinu i po dana koncesionar za autoput Horgoš-Požega, „Sever Jug Autoput“, raskinuo je ugovor o izgradnji autoputa „Horgoš-Požega“. Konzorcijum „Alpina-Por“ je predložio formalnu medijaciju, odnosno da se započne proces posredovanja koji će trajati 60 dana. Bivši predsednik pokrajinske skupštine bio je zadovoljan takvim razvojem događaja.

„Sprečeno je da se 450 miliona evra u narednih 20 godina odlije iz AP Vojvodine.“

RT Vojvodine, 16. 12 .2008. godine

Kostrešovo obećanje se obistinilo i on zaslužuje najvišu ocenu na Istinomeru.