Racionalnije sa energijom

Pomoćnik ministra energetike o Zakonu o efikasnom korišćenju energije. (Beta 26. 10. 2012. godine)
„Srbija će do kraja (2012.) godine usvojiti novi zakon o racionalnoj upotrebi energije.“

Potrošnja energije u ne baš bogatoj Srbiji je čak dva do tri puta veća nego u EU. Zato je donošenje Zakona o racionalnoj upotrebi energije, koji definiše ko i koliko energije mora da štedi, jedan od prioriteta Srbije u evro-integracijama. Njegovo usvajanje obuhvaćeno je i Akcionim planom za ispunjavanje preporuka Evropske komisije. Prethodna Vlada Srbije jeste planirala da taj zakon usvoji do 2012. ali do toga nije došlo.

Ni novo ministarstvo nije bilo dovoljno ažurno po tom pitanju, pa je taj dokument i dalje u fazi nacrta i još nije stigao ni do Vlade.

Neispunjeno obećanje pomoćnika ministra energetike.

Inače, Trifunović je ovih dana sam prolongirao rok i prognozirao da bi Zakon o efikasnom korišćenju energije trebalo da bude usvojen u prvom tromesečju 2013. godine.