Prvo kanalizacija, pa fabrika vode

Premijer vojvođanske Vlade o izgradnji kanalizacije i fabrike vode u opštini Žabalj. (konferencija za medije, 5. 5. 2010. godine)
„Mi smo izdvojili 33 miliona dinara za izradu projekata za izgradnju kanalizacione mreže i 20 miliona dinara za fabriku vode. Potpisivanjem današnjih Protokola, udaramo se kamen temeljac boljem življenju građana opštine Žablja.“

Nakon potpisivanja protokola izrađen je projekat kanalizacione mreže za Žabalj i generalni projekat za buduću fabriku vode. U novembru 2011. godine započela je prva faza izgradnje magistralnog kanalizacionog voda. Od planiranih 30 kilometara primarne i sekundarne mreže kanalizacije do novembra 2012. godine urađeno je devet, a potom su radovi obustavljeni zbog nedostatka novca i zime, ali i visokih podzemnih voda koje usporavaju posao.

U međuvremenu Fond za kapitalna ulaganja je izmirio ranija dugovanja prema izvođaču radova i obezbedio još 30 miliona dinara za novih 2,5 kilometara magistralne kanalizacije kroz Žabalj, rečeno je Istinomeru u Opštini. Nastavak radova očekuje se čim to vremenski uslovi dozvole.

Kada je u pitanju fabrika vode ona će biti građena čim se kanalizacija završi, a prethodno je nužno obaviti eksproprijaciju zemljišta na lokaciji gde će se fabrika nalaziti i uraditi izvođački projekat samog objekta.

Vojvođanskom premijeru ocena „radi se na tome“.   

Naslovna fotografija: FoNet/DS