Prvo doprinosi, onda plata

Ministar rada najavljuje kontrolu uplate doprinosa. (RTS, 20. 9. 2009. godine)
„Sigurno je da od 1. januara neće moći da se daju nalozi za isplate plata ako se pre toga ne uplate porezi i doprinosi.“

Veliki problem sa kojim se radnici u Srbiji suočavaju već dvadesetak godina, da im poslodavci ne uplaćuju zakonom garantovane doprinose, ne bi trebalo više da ih zabrinjava, rekao je tada resorni ministar. I ne samo to, već će biti utvrđena i odgovornost onih koji nisu sprečili poslodavce da izbegavaju obaveze.

„Država ne može da izbegne odgovornost, ali u ovom slučaju je važnije da se spreči dalje kršenje prava.“

Radio-televizija Vojvodine, 20. 9. 2009. godine

Međutim, država i dalje nema precizan uvid u to da li poslodavci uplaćuju poreze i doprinose. Naime, kontrola uplata doprinosa biće moguća tek kada počne da funkcioniše Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a njega još nema.

„Osnivanje Centralnog registra prema ugovoru sa Svetskom bankom mora da bude završeno do jeseni.“

direktorka Centralnog registra osiguranika Milica Danilović, Beta, 3. 1. 2010. godine

Budući da država i dalje ne zna tačno da li poslodavci uplaćuju doprinose, Istinomer obećanje ministra Ljajića ocenjuje kao neispunjeno.