Prvo ćemo smanjiti poreze i doprinose na zarade

Lider Pokreta „Dosta je bilo“ Saša Radulović o ukidanju subvencija za novozaposlene. (Istinomer, 14. 4. 2016. godine)
„Mi smo za potpuno ukidanje subvencija za novozaposlene jer je najbolja subvencija za privredu smanjenje poreskog opterećenja…Prvi porez koji treba smanjiti su porezi i doprinosi na zarade.“