Protiv diskriminacije

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava o usvajanju Strategije za borbu protiv diskriminacije. (RTS, 5. 4. 2013. godine)
"Vlada će u junu usvojiti Strategiju za borbu protiv diskriminacije. Dokument će predvideti i konkrektne vremenske rokove u kojima treba sprovesti određene mere, a da sve ne ostane mrtvo slovo na papiru omogućiće i usvajanje akcionih planova."

Najavljena Strategija usvojena je 27. juna, a njeno donošenje trebalo bi da doprinese unapređenju ljudskih i manjinskih prava. Strategija prepoznaje, kao posebno osetljive grupe koje se u Srbiji suočavaju sa diskriminacijom, Rome, LGBT poluplaciju, osobe sa invaliditetom, žene, decu, stare i nacionalne manjine.

Obećanje o usvajanju – ispunjeno; preostaje primena u praksi.