Suzana Paunović

Datum rodjenja: 7. 10. 1969.
Stranka: Socijaldemokratska partija Srbije | Svi akteri
Mesto:
Datum rodjenja: 7. 10. 1969.
Stranka: Socijaldemokratska partija Srbije | Svi akteri
Mesto:

Rođena je 1969. godine u Užicu.

Osnovne studije završila na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 2000. godine. Doktorirala 2012. godine.

U oblasti socijalne zaštite radila od 1995. godine, a u Ministarstvu rada i socijalne politike od 1997. godine. U okviru Ministarstva rukovodila je organizacionim jedinicama koje obavljaju poslove u oblasti porodično-pravne zaštite (usvojenje, hraniteljstvo), kao i socijalne zaštite (inspekcijski nadzor u oblasti socijalne zaštite). Od 2001. godine učestvuje u osmišljavanju i sprovođenju reformi sistema socijalne zaštite. Od 2009. do 2012. godine bila na mestu pomoćnika ministra rada i socijane politike. U to vreme donet je novi Zakon o socijalnoj zaštiti.

Sredinom 2012. postala je pomoćnica direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Krajem februara 2013. imenovana je na čelno mesto te institucije.

Članica je SDP Srbije i predsednica Odbora za socijalnu politiku i lokalne inicijative te stranke. Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije 2012. godine dodelilo joj prvu Republičku nagradu za doprinos socijalnoj zaštiti Srbije. Na pitanje koja su najkritičnija područja za stanje ljudskih prava u Srbiji kaže:

„Ključni problem Srbije danas je oblast ekonomije i tu se generišu najveći problemi i za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Neostvarivanje prava na rad, prava na isplatu zarade, neminovmo dovode do siromaštva porodica i pojedinaca. U siromaštvu je ostvarivanje većine ljudskih prava u visokom riziku. Vazno je i da se sprovođenje antidiskriminacione politike počne više sprovoditi na lokalnom nivou, u što većem broju opština u Srbiji, a posebno u nerazvijenim opštinama gde su rizici za ostvarivanje ljudskih prava i najveći.” (Trojka, mart 2013)

U zvaničnoj biografiji navodi:

„Suzana Paunović predsednik je Saveta Vlade za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predsednik Saveta Vlade za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2014-2018. godine, član Saveta Vlade za prava deteta, član Koordinacionog tela Vlade za sprovođenje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. godine, Član Saveta Vlade za nacionalne manjine, član Političkog saveta Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije SB UN 1235 – Žene, Mir, Bezbednost. Paunović je obavljala poslove predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom, predsednika srpskog dela međuvladine Mešovite komisije sa Rumunima, a član je i Saveta Vlade Republike Srbije za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma.“ 

U oktobru 2020. postala je generalna sekretarka predsednika Srbije.