Prosečna primanja u Vojsci 66.817 dinara, a dnevnica 1.800 dinara

Ministar odbrane o primanjima vojske Srbije. (Otvoreni parlament 6. 12. 2016. godine)
“Moram da vam kažem, da izračunali smo i prosečnu platu, odnosno prosečno primanje u Vojsci Srbije u novembru mesecu. Prosečna neto plata je bila 44.418 dinara, ali je prosečno primanje bilo 66.817 dinara. Primanje oficira, prosečno, je bilo 92.565 dinara, podoficira 75.000 dinara, profesionalnih vojnika 58.308 dinara, civilna lica su dobila prosečno 49.725 dinara(…) Kao što je i moj kolega Stefanović rekao, dnevnice su 1800 dinara. Obezbeđene su za sve pripadnike vojske i policije koji se nalaze na granici i koji se nalaze u kopnenoj zoni bezbednosti.”
U danima kada su pripadnici srpske vojske i policije dva puta organizovali ulični protest ukazujući na svoj loš materijalni i socijalni položaj, resorni ministar odbrane Zoran Đorđević kao kontra argumente izneo je statističke podatke o primanjima profesionalnih vojnih lica. Dakle, ne o plati već o primanjima koja se računaju tako što na platu dodamo dnevnice, nadoknadu za dežurstvo i sl.
Međutim, ako pogledamo iznose plata, zbog kojih vojska između ostalog protestuje, onda prosečna plata profesionalnog vojnog lica u Srbiji u mesecu novembru iznosi malo više od 43 hiljade dinara, što je oko dve hiljade dinara manje od prosečne plate u Srbiji. Prema podacima sa sajta Ministarstva odbrane, generali su u oktobru u proseku mesečno primili 117.239 dinara, oficiri 60 hiljada dinara, podoficiri 42 hiljade dinara, a profesionalni vojnik samo 32 hiljade dinara.
Logično je da su primanja, recimo profesionalnog vojnika, veća od plate, a ministar je pred poslanicima u Skupštini Srbije naveo da ta suma iznosi 58 hiljada dinara. Kojom računicom je ministar Đorđević došao do ovog iznosa? Tako što vojnici koji više nedelja provedu u kopnenoj zoni bezbednosti, na primer, dobijaju dnevnicu od 1.800 dinara o kojoj je Đorđević takođe govorio, ali kako ukazuju sindikalci, malo šta od tog novca vojnik zaista donese kući.
I drugo, šta je sa pripadnicima vojske koji nisu u kopnenoj zoni, a takođe obavljaju ozbiljne i zahtevne poslove u sistemu odbrane, za šta na kraju meseca dobijaju samo 32 hiljade dinara i na osnovu naređenja za službeno putovanje dnevnicu od 150 dinara ako mu nije obezbeđena hrana, a ako ima obezbeđenu hranu sleduje mu neverovatnih 37 dinara. Ministar o toj dnevnici za koju vojnik treba tri puta da jede, nije pričao narodnim poslanicima. Niti ga je, nažalost, ijedan poslanik pitao šta vojno lice tačno da uradi sa 37 dinara. Da kupi maramice i dve žvake?
*
Izvod sa bankarskog računa nakon primljene dnevnice / PrintScreen
“Tačno je da vojnici u kopnenoj zoni dobijaju 1.800 dinara, ali ne prima nadoknadu za prevoz. Nema 3.000 za dežurstvo jer je na terenu. Mora da dokupi hranu jer je loša hrana, mora da kupi lekove kad se razboli na minus deset. Na terenu ne dobija nadoknadu ni za prekovremeni rad, tako da od 36 hiljada za tih 20 dana, on kući ne donese ništa”, kaže za Istinomer Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije. Kako dodaje, nijedan vojnik po ugovoru nema uvećane troškove stanovanja,  i to pravo ostvaruje jedan mali deo pripadnika vojske.  
Sa stanovišta faktografije, sve što je ministra Đorđević naveo u citiranoj izjavi je, kako smo pokazali, tačno. Sa druge strane, navedeni iznosi ne odgovaraju do kraja stvarnom finansijskom stanju pripadnika vojske Srbije zbog čega dobija ocenu poluistina. Drugim rečima, ministar je pokušao da na osnovu delića prikaže celinu, i to je nažalost logička greška na koju Istinomer vrlo često nailazi u izjavama političara. I na koju ćemo svaki put uporno ukazivati.