Prijavite problem, opština će se postarati

Predsednik opštine Stara Pazova o aktiviranju kontakt centra. (sajt Opštine Stara Pazova, 25. 3. 2011. godine)
„To je projekat značajan za građane, jer će im izgradnjom kontakt centra informacije biti dostupne 24 sata, sedam dana u nedelji. Opština Stara Pazova dobiće jedan od najsavremenijih kontakt centara u Srbiji.“

Krajem marta 2011. godine prvi čovek Stare Pazove potpisao je sa Delegacijom EU ugovor o donaciji za izgradnju kontakt centra, koji bi trebalo da omogući stanovnicima i preduzećima tog kraja da neposrednije sarađuju sa lokalnom upravom, naročito u domenu rešavanja komunalnih problema. Konkretno, građani putem kontakt centra mogu da postave pitanja opštinskoj upravi i da u roku od 48 sati dobiju odgovor bilo telefonom, SMS-om ili elektronskom poštom.

Konačno, centar je otvoren 1. marta 2012. godine. Inače, reč je o zajedničkom projektu sa opštinom Pećinci koji je realizovan u saradnji sa gradom Viljendi iz Estonije.

Istinomer predsedniku opštine Stara Pazova daje ocenu „ispunjeno“.