Goran Jović

Datum rodjenja: 4. 7. 1972.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri
Datum rodjenja: 4. 7. 1972.
Stranka: Demokratska stranka | Svi akteri

Rođen je 1972. godine u Beogradu. Od 1979. godine živi u Staroj Pazovi, gde je završio osnovnu školu. Godine 1991. završio je Zemunsku gimnaziju i upisao Fakultet organizacionih nauka.

Kraće vreme radio je kao novinar na Trećem kanalu Televizije Beograd. Od 1993. do 2002. godine bio vlasnik agencije za izdavačku muzičku delatnost i menadžment sa sedištem u Staroj Pazovi.

Član je Demokratske stranke i član njenog Glavnog odbora.

U periodu od septembra 2002. do jula 2008. godine bio je predsednik Mesne zajednice Stara Pazova. Od 2003. do 2004. bio je direktor Javne ustanove „Centar za kulturu Stara Pazova“. Bio je predsednik opštine Stara Pazova.

Bio je potpredsednik Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), bio je član predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), a bio je i član Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS).