Prijave će biti pokrenute!

Državni revizor o pokretanju prekršajnih postupaka zbog kršenja zakona. (Blic, 11. 1. 2012. godine)
„U slučajevima gde nepravilnosti ne mogu da se otklone, a nisu primenjivani Zakon o javnim nabavkama, Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o radu, državna revizorska institucija podneće zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv svih odgovornih.“

Zbog nepravilnosti u poslovanju i finansijskim izveštajima institucija državna revizorska institucija je prošle godine podnela 21 zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka, jednu prijavu za privredni prestup i tri krivične prijave zbog nesavesnog rada u službi. Taj spisak, međutim, nije bio konačan, a državni revizor je najavio da će biti pokretnuto još prekršajnih prijava.

Polovinom februara 2012. DRI je nadležnim sudovima podnela čak 101 zahtev za pokretanje prekršajnih postupaka za 143 odgovorna lica, kao i 23 prijave za privredni prestup za 38 odgovornih lica.

„Zahtevi su podneti protiv odgovornih lica u ministarstvima (ministara, državnih sekretara, pomoćnika ministara, sekretara ministarstava, direktora i pomoćnika direktora uprava, načelnika službi), lokalnoj samoupravi (gradonačelnika, predsednika opština, načelnika uprava, sekretara sekretarijata, direktora predškolskih ustanova) i javnim preduzećima (direktora, zamenika direktora, rukovodioca finansijskih službi, komisija). U Nacionalnoj službi za zapošljavanje takođe je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (protiv pređašnjeg i sadašnjeg direktora i zamenika direktora) a u Fondu za razvoj podneta je prijava za privredni prestup i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka (protiv pređašnjeg i sadašnjeg direktora).“

sajt DRI, 17. 2. 2012. godine

Najpoznatija imena lica protiv kojih su pokrenute prijave su bivši ministar zdravlja Tomica Milosavljević, tada državni sekretar, a danas ministar ekonomije Nebojša Ćirić, ministar za zaštitu životne sredine Oliver Dulić, veći broj nadležnih iz ministarstava za Kosovo i Metohiju, odbranu, unutrašnje poslove i finansije, ali i predsednik Vlade AP Vojvodine Bojan Pajtić. Na spisku su i čelnici lokalnih samouprava, gradonačelnici Beograda, Šapca, Jagodine, Niša, Kraljeva, Smedereva, Zaječara, Novog Sada, Kruševca, Leskovca, kao i vodeći ljudi javnih preduzeća. Ceo spisak nalazi se na sajtu Državne revizorske institucije.

Istinomer obećanje državnog revizora ocenjuje kao „ispunjeno“. Nastavićemo, takođe, da pratimo šta će se dešavati sa zahtevima za prekršajne postupke.