Radoslav Sretenović

Datum rodjenja: 30. 11. 1952.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:
Datum rodjenja: 30. 11. 1952.
Stranka: vanstranačka "ličnost" | Svi akteri
Funkcija u stranci:
Mesto:

Rođen je 1953. u Gornjoj Rečici, opština Prokuplje.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Radio je 22 godine u bivšem SDK, zatim u Službi za platni promet u Nišu, kao i u centrali u Beogradu. Nakon toga radio radio je preko šest godina i u NBS na različitim poslovima, pored ostalog i kao viši stručni saradnik, savetnik inspektora, pomoćnik direktora Filijale u Nišu. Pre izbora za državnog revizora bio je član Demokratske stranke Srbije (DSS).

“..Ali, od jula 2007. nisam član DSS-a. U ovom poslu nema politike, već isključivo profesionalne struke, uz poštovanje principa nezavisnosti i etičkog kodeksa revizije. To zahteva nespojivost funkcije i članstva u bilo kojoj partiji.“ (Vreme, 25. 2. 2010. godine)

Za predsednika Državne revizorske institucije, Skupština Srbije ga je izabrala 24. septembra 2007. godine. Na istu funkciju reizabran je 25. septembra 2012. godine. U trenutku izbora na čelno mesto Državne revizorske institucije bio je samostalni stručni saradnik Rukovodstva Filijale NBS-a Niš. Za rad na inspekcijskim i revizorskim poslovima usavršavao se u bivšem SDK. Položio je sve ispite za zvanje revizor i ovlašćeni revizor Saveza računovođa i revizora Srbije, a poseduje i zvanje revizor po standardima bivšeg saveznog ministarstva finansija. U toku rada stekao je mnoge sertifikate i profesionalne licence: ovlašćeni javni računovođa, interni revizor i ovlašćeni revizor. U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja u javnim finansijama koji je donet od strane DRI, stekao je i zvanje ovlašćeni državni revizor.

Govori ruski i poljski jezik.