Preuzimamo akcije i pravac berza

Predsednik Vlade o preuzimanju akcija Telekoma i izlasku kompanije na berzu. (Press, 7. 12. 2011. godine)
„Čitava operacija preuzimanja akcija biće okončana do kraja (2011.) godine, što se uklapa i u plan države da se već krajem januara (2012.) akcije nacionalnog teleoperatera nađu na berzi.“

Posle neuspelog tendera za prodaju Telekoma država Srbija je rešila da otkupi 20 odsto akcija tog preduzeća koje su u posedu grčke kompanije OTE. Dogovor o kupovini postignut je početkom decembra, a ugovor je potpisan krajem 2011. Na prenos akcija, koje je premijer najavio za kraj 2011. godine, čekalo se do 26. januara.

Što se tiče izlaska Telekoma na berzu, on se nije dogodio do kraja januara, niti do kraja mandata Vlade Srbije. Zato, Istinomer obećanju premijera daje ocenu „krenuli, pa stali“.

Prema poslednjim procenama, Telekom bi mogao da se pojavi na Beogradskoj berzi u drugoj polovini maja 2012.

Naslovna fotografija: FoNet/Božidar Petrović