Pre samo 20 godina učešće EU u ukupnom svetskom BDP-u bilo je 20 %, danas je 10 %

Predsednik Srbije o učešću EU u ukupnom svetskom BDP-u (Bled Strategic Forum, 1. septembar 2021. godine)
„Pre samo 20 godina učešće Evropske unije u ukupnom svetskom bruto domaćem proizvodu bilo je 20 posto, danas je 10 posto“

„Jedini sam na ovom panelu, osim gospodina Parolina,  koji predstavlja državu koja ne priprada Evropskoj uniji, nemam prava da delim kriticke reči o budućnosti EU, pričaću o pristupu Srbije Evropskoj uniji i šta mi mislimo i osećamo danas“, započeo je svoje obraćanje Vučić.

A zatim nastavio:

 „Ako smem da kažem, kao što je i bilo najavljeno za ovaj panel, mi moramo i treba da pričamo o strateškim problemima za budućnost Evropske unije i do sada smo pričali o procesu migaracija i o trenutnoj krizi“.

Predsednik je nakon toga dodao da bi izdvojio tri stvari za koje smatra da su važne za sve nas:

„Broj jedan je najvažnija, ali o njoj niko ne priča. Naravno da je Evropska unija najbolje mesto za život, što se tiče životnog standrada, demokratije, ljudskih prava i poštovanju zakona, nema sumnje da je najbolja u tome na celom svetu“, rekao je Vučić.

„Ali ono što je bitno za budućnost Evropljana je stopa rasta, ne samo za zemlje Evropske unije, već za sve zemlje Evrope, pre samo 20 godina učešće Evropske unije u ukupnom svetkskom bruto domaćem proizvodu bila je 20 posto, danas je 10 posto, a za samo nekoliko godina biće 7 posto“, izneo je on podatke pred liderima država.

„Sve je gore i gore i manje i manje parče ukupnog svetskog BDP-a“, zaključio je Vučić.

A potom se zapitao:

„Kako ćemo to da promenimo? Pričajući svaki dan o zelenoj agendi, koja će biti novi izvor rasta, ali da li će biti to dovoljno, ne verujem. Postoje li nova rešenja i mere koje možemo da preuzemo u vezi sa Kinom i drugih u svetu kada god smo ugroženi sa nečijiom sposobnošću i kapacitetima?“

Istinomer je pitao kabinet predsednika Vučića na osnovu kojih podataka je pred liderima država iz regiona izneo ove podatke, međutim – odgovor nije stigao.

Povezan sadržaj
Milijana Rogač i Nikolija Čodanović 31. 3. 2021.

***

Proverili smo koliko je zaista bilo učešće Evropske unije u ukupnom svetskom BDP-u, odnosno bruto društvenom proizvodu pre 20 godina, koliko je sada i šta je razlog tome.

Naime, 2000. godine, prema podacima Svetske banke, ukupni svetski BDP je iznosio 33.651. 286, 41, predstavljen u milionima dolara, dok je BDP Evropske unije u milionima 7.259.910,99, što znači da je procenat učešća EU u svetskom BDP-u iznosio 21,6%.

Izvor: Svetska banka

Podaci Svetske banke za 2020. godinu govore da je ukupni BDP sveta u milionima dolara iznosio 84.705.425,88, a Evropske unije 15.192.652,40, te je učešće Evropske unije u ukupnom svetskom BDP-u nešto manji od 18 procenata.

Izvor: Svetska banka

Najveći doprinos rastu BDP prethodnih 20 godina je imala Kina koja je svoj BDP povećala čak 14 puta u prethodnih 20 godina, dok su EU i SAD udvostručile svoj BDP.

Prema podacima Svetske banke, pad udela EU u svetskom BDP-u u procentima je uočljiv, ali razlog tome je što se ukupni svetski BDP uvećava zbog rasta ostalih zemalja, najviše Kine.

Razlog ovog pada u učešću EU u svetskom BDP-u ekonomista Goran Radosavljević vidi u enormnom rastu Kine u poslednjih 20 godina.

Kada poraste jedna zemlja, ukupan BDP raste (…) Svetski BDP je porastao dominatno pod uticajem Kine i u narednom periodu će se taj rast nastaviti”, objašnjava za Istinomer Radosavljević.

Izvor: Svetska banka

Podaci koje Evropska unija registruje, na primeru 2018. godine, pokazuju isti procenat kao i Svetska banka.

 

Izvor: Eurostat

I MMF je objasnio da se BDP EU ne smanjuje, već je vremenom rastao, ali da ostatak sveta brže raste.

Izvor: MMF

 Stoga, imajući u vidu sve ove podatke, izjava predsednika Aleksandra Vučića da je učešće Evropske unije u svetskom BDP-u za 20 godina sa 20 procenata palo na 10 procenata, ocenjujemo kao – neistina.

Naslovna fotografija: Beta