Pre ministra Stefanovića zaplena narkotika merila se u gramima

Poslanik Vladimir Đukanović u obraćanju ministru Stefanoviću o zaplenjenoj količini narkotika (Skupština Srbije, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, 13. septembar 2017. godine)
„Vi kad ste došli na mesto ministra unutrašnjih poslova, prvi izveštaj koji je bio, gde ste silom prilika morali da ga branite, jer ste bili nekoliko dana ministar unutrašnjih poslova, zaplenjena količina narkotika je bila u gramima. Sto, dvesta grama, tako nešto. Mi sad imamo situaciju za tri meseca, od aprila do juna, 677 kilograma narkotika je zaplenjeno. To je fantastičan uspeh, i ja vam čestitam na tome.“
Ministar Nebojša Stefanović je 13. septembra 2017. na skupštinskom Odboru za odbranu i unutrašnje poslove predstavio izveštaj MUP-a za period april–jun 2017. članovima odbora, a poslanik SNS–a Vladimir Đukanović mu je tom prilikom čestitao na „fantastičnom uspehu“: 677kg zaplenjenog narkotika u drugom kvartalu, odnosno od aprila do juna 2017. godine.
Đukanović je ovih 677 kilograma uporedio sa periodom pre dolaska Stefanovića na mesto ministra unutrašnjih poslova, kada se, prema Đukanoviću, zaplenjena količina narkotika merila u gramima.
Poslanik Đukanović je za Istinomer rekao da nema izveštaje pred sobom, ali da je – koliko ga sećanje služi – celokupna količina zaplenjene droge u periodu januar–april 2014. bila zanemarljiva. 
U želji da proveri ove navode iznesene na skupštinskom Odboru, Istinomer je još krajem septembra MUP-u poslao Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja, u kome se od MUP-a traži da pošalje informaciju o vrstama i količini zaplenjene droge po kvartalima u periodu 2010–2017.
Iako je zakonski rok za slanje ove informacije bio 15 dana, MUP je podatke poslao tek u drugoj polovini decembra, i to tabelu “u papiru”, umesto mejlom. I zbilja, prema tim podacima, u drugom kvartalu 2017. (period april–jun) jeste bilo zaplenjeno ukupno 677,3 kilograma droge, ali nikako ne stoje tvrdnje poslanika Đukanovića o količini zaplenjene droge pre nego što je Stefanović postao ministar.
*
„Papirna“ tabela iz MUP-a / Foto: Istinomer

Podsetimo, prva Vučićeva vlada, u kojoj je Stefanović postao ministar unutrašnjih poslova, formirana je krajem aprila 2014. godine.

Prema podacima MUP-a, u prvom kvartalu 2014. (januar–mart) zaplenjeno je ukupno blizu 650kg droge, a u drugom kvartalu iste godine – 722,5 kilograma. U prethodnoj, 2013. godini, ukupna zaplena droge iznosila je 3,42 tone – dakle, nema reči o „sto-dvesta grama“. Zbog toga poslanik Đukanović dobija ocenu “neistina”.
U odgovoru za Istinomer, Vladimir Đukanović kaže da se u tadašnjim izveštajima (iz 2014. godine) nije pominjala brojka od 722,5kg zaplenjene droge, kao i da misli da su „već u prvih mesec dana Stefanovićevog ministrovanja krenule značajnije zaplene“.
Đukanović jeste u pravu da su se zaplene povećale nakon dolaska ministra Stefanovića na čelo MUP, i to na 3.621,5 kilograma u 2014. godini, ali se ta količina višestruko smanjila u 2015: 1.561,9 kilograma, što je bilo manje nego 2010. (1.702,8 kilograma) i nešto više nego 2011. godine (1.407,8kg).
Nakon toga, u 2016. dolazi do naglog skoka u zaplenjenoj količini – 3.838,2 kg, da bi u prva tri kvartala ove godine ona iznosila 3.213,1 kilograma.
I te 2014. godine, u julu, ministar Stefanović je predstavljao skupštinskom Odboru izveštaje o radu MUP–a za prva dva kvartala te godine. Tom prilikom poslanik Đukanović je rekao:
„Imam tri pitanja, jedno je vezano za zaplenu opojnih droga, tj. narkotika. I u prethodnom izveštaju, i u ovome, recimo, zaplena kokaina. U prethodnom izveštaju imali smo da je zaplenjeno za tri meseca kilogram, a za ovaj period 0,6 kilograma. Znači da je ukupno za šest meseci, kako smo dobili izveštaj, zaplenjeno je 1,6 kg kokaina. Znate, bolje da se ovako nešto ne napiše. Jer, ja stvarno pozdravljam ovu zaplenu i heroina i marihuane i svega, ali, znate, ako kokain, koji je ipak na neki način i najskuplja droga, i koja se koristi kod takozvane ’džet–set elite’, ili kako već, ali da samo bude kilogram i 600 grama, složićemo se da to je nešto neverovatno. Otiđite na bilo koji splav u toku večeri, zaplenićete više.“

Čitajući izveštaj MUP–a Đukanović je još onda, na Odboru 2014, izneo netačnu informaciju – u drugom kvartalu 2014. jeste bilo zaplenjeno tih „600 grama kokaina“ (zapravo 620), ali u prvom kvartalu nije bio jedan, već 1,77 kilograma.

A i u pogledu tih „600 grama“ kokaina, za koje je bolje „da se ne napišu“ u izveštaju, par puta se kasnije događalo da se u jednom kvartalu zapleni i daleko manje kokaina: na primer, 237 grama u drugom kvartalu 2015, ili 297,8 grama u poslednjem kvartalu 2014.
Rekordna godina kada je reč o kokainu je bila 2013: tada je zaplenjeno 71,4 kilograma – više nego u svim ostalim godinama u periodu 2010–2017 zajedno (ukupno 70,3kg kokaina).
Prema tome, ne stoji tvrdnja poslanika Đukanovića da se zaplenjena količina droge pre ministra Stefanovića merila u gramima.
(Naslovna fotografija: FoNet/TV FoNet)