Povezivanje zemljaka

Ministar Srećković o usvajanju strategije o vezi matice i dijaspore. (Tanjug, 26. 11. 2010. godine)
„Do kraja (2010.) godine će biti usvojena Nacionalna strategija očuvanja i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matice i Srba u regionu.“

Početak izrade nacionalne strategije najavljen je još sredinom 2009. godine. Cilj usvajanja je objedinjavanje potencijala unutrašnje i spoljne politike Srbije, naročito za unapređenje ekonomskog razvoja.

„Ministar za dijasporu Srđan Srećković juče je na proslavi Velike Gospojine u srpskom manastiru Bezdin u Rumuniji najavio niz aktivnosti na izradi nacionalne strategije razvoja odnosa matice i dijaspore i Srba u regionu i skoro donošenje zakona koji će to regulisati.“

Blic, 29. 8. 2009. godine

Da bi se strategija usvojila, morao je prvo da se donese Zakon o dijaspori, a i sa njim se kasnilo.

Godina 2010. se završila, a usvajanje se dogodilo u januaru 2011.

„Vlada Srbije usvojila je danas Nacionalnu strategiju razvoja odnosa matične države, dijaspore i Srba u regionu, čime se zaokružuje institucionalni okvir za politiku prema rasejanju.“

Fonet, 21. 1. 2011. godine

Zbog izvesnog kašnjenja u pripremi i usvajanju strategije „skoro ispunjeno“ ministru za dijasporu.