Poštovaćemo volju EU po pitanju izvoza u Rusiju

Premijer Aleksandar Vučić o izvozu u Rusiju (RTS, 22. 8. 2014. godine)
„Poštovaćemo volju EU po pitanju izvoza robe u Rusiju i nećemo davati nove subvencije, ali nećemo ni uvoditi sankcije Rusiji.“
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, nakon demarša koji je EU u avgustu 2014. godine uputila Vladi Srbije zbog izvoza hrane u Rusiju, da Srbija neće iskoristiti sankcije koje je EU uvela Rusiji i preuzeti deo tržišta koji su “držale” zemlje članice EU. Evropska unija je od Srbije tražila da se uzdrži od povećanja izvoza u Rusku federaciju i usklađivanje spoljne politike sa Briselom.
Godinu i po dana nakon demarša Istinomer je, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, utvrdio da se izvoz u Rusiju nije povećao, već je svakog meseca beležio pad u odnosu na isti period prethodne godine.
Tako na primer, ako uzmemo januar 2014. godine (kada Rusiji sankcije nisu bile uvedene) i januar 2015. godine, uočen je pad izvoza za čak 32, 3 odsto. To znači da je izvoz sa 61, 6 miliona dolara pao na 41, 8 miliona dolara. Takođe, pad od 42, 5 odsto je zabeležen u februaru 2015. godine u odnosu na isti mesec 2014. godine. Pad veći od 30 odsto uočen je i u martu, avgustu, septembru i oktobru 2015. godine u odnosu na te iste mesece prethodne godine.

S obzirom na to da podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je izvoz u Rusiju od trenutka dobijanja demarša konstatno opadao, kao i da se do danas Srbija nije pridružila ekonomskim sankcijama protiv Ruske Federacije, obećanje premijera Vučića ocenjujemo kao ispunjeno.