Ponovo ćemo zabraniti prodaju alkohola noću

Gradonačelnik Beograda o zabrani prodaje alkoholnih pića posle 22 časa.(Beta 5.10. 2012)
"Ponovo ćemo zabraniti prodaju alkohola noću."

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas je istog dana kada je Ustavni sud, odluku Skupštine grada iz 2011. o zabrani prodaje alkohola noću proglasio neustavnom, najavio izmene Zakona o trgovini koje bi ponovo omogućile zabranu.

I zaista, izmenom Zakona o trgovini, lokalnoj samoupravi dato je pravo da sama reguliše vreme, način i mesto prodaje alkoholnih pića što je značilo da je nova odluku Skupštine grada o zabrani objavljena 25. juna 2013. u skladu sa Ustavom. Odluka koja važi za bilo koje prodajno mesto van ugostiteljskih objekata gde se može naći alkohol je stupila na snagu 8. jula. Inicijativu Dragan Đilas je obrazložio brigom o zaštiti života, zdravlja i bezbednosti građana sa posebnim akcentom na maloletnicima.

Najavljeno – učinjeno. Istinomeru ne preostaje ništa nego da ovo obećanje podvede pod ispunjeno, uz opasku da je do sličnog efekta moglo doći ranije i jednostavnije primenom Zakona o zabrani prodaje alkohola i cigareta maloletnim licima koji je već godinama na snazi.