Pomoć poljoprivredi sa lokala

Ministar o lokalnim fondovima za razvoj poljoprivrede. (Beta, 20. 10. 2008. godine)
„Sledeće (2009.) godine biće započeto osnivanje lokalnih fondova za razvoj poljoprivrede.“

Fondovi za poljoprivredni razvoj trebalo je da obezbede sredstva poljoprivrednicima za gajenje useva, kao i domaćih životinja, zavisno od toga šta je u kom regionu Srbije prioritet.

Ministar je u proleće naredne godine saopštio da je u oko 40 opština već osnovan takav fond.

Fond za razvoj poljoprivrede osnovan je u 40 opština, proces za njihovo osnivanje je pokrenut u 34, dok se u 20 opština ulazi u proces osnivanja. U prvoj godini Republika Srbija i lokalna samouprava će u fondove uložiti jednaka sredstva, u drugoj će država ulagati 30 odsto sredstava, a u trećoj godini 20 odsto.

Borba, 1. 3. 2009. godine

Dragin je tada najavio i da će fondovi biti formirani u celoj Srbiji, a da će prednost za dobijanje finansijske pomoći imati nerazvijene opštine.

„U svim opštinama Srbije ove godine će biti osnovani fondovi za razvoj poljoprivrede, čiji će zadatak biti da pod što povoljnijim uslovima podstiču razvoj te proizvodnje…Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo tu inicijativu i uputilo je svim opštinama…Fond funkcioniše po principu rivolvinga i kanališe sva sredstva koja se usmeravaju ka poljoprivredi iz budžeta lokalne samouprave na jednom mestu.“

Borba, 1. 3. 2009. godine

Tokom 2010. broj osnovanih fondova za razvoj poljoprivrede popeo se na više od 80, što je negde oko polovine opština i gradova u Srbiji.

Osnivanje lokalnih fondova započelo je u 2009. godini, kako je ministar i najavio. Međutim, s obzirom na to da je kasnije rekao i da će sve opštine imati fond do kraja prošle godine, Istinomer mu daje ocenu „skoro ispunjeno“.