Poljoprivredni prioritet

Ministar poljoprivrede najavio Zakon o poljoprivredi. (Blic, 11. 8. 2008. godine)
„Tako da je prioritet usvajanje zakona o poljoprivredi, koji je preduslov za osnivanje agencije za agrarna plaćanja.“

Na početku svog mandata resorni ministar je objasio da Zakon o poljoprivredi treba da reguliše celu oblast agrara. Taj Zakon trebalo bi da bude usaglašen sa evropskim standardima i da omogući pristup EU fondovima za ruralni razvoj.

Zakon je usvojen u Skupštini Srbije na proleće 2009. godine.

„Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji definiše ciljeve poljoprivredne politike i vrste državnih podsticaja u poljoprivredi.“

EMG, 29. 5. 2009. godine

Iako je za usvajanje bilo potrebno više od pola godine, Istinomer pozdravlja donošenje Zakona koji je veoma bitan za privredu zemlje i obećanje ministra Dragina ocenjuje kao „skoro ispunjeno“.